Praca nad IO1

AE2O, lider IO1, zaprezentował w TM2 Sopot, wybór 30 szablonów / narzędzi dla każdego etapu mobilności, zebranych przez organizacje w ramach konsorcjum projektowego. Partnerzy skorzystali z szablonu stworzonego przez lidera IO1, aby dokonać opisu tych narzędzi. AE2O wybrało te, które reprezentują najlepsze praktyki i które mogą być przeniesione na środowisko międzynarodowe.

Partnerzy zaproponowali podział etapu przygotowań do odbycia praktyk na dwie części, mając na uwadze długoterminową pracę z młodzieżą, która ma na celu przygotowanie jej do wyjazdu na praktyki.

Partnerzy muszą teraz uzupełnić szablony o dodatkowe informacje, które następnie zostaną udostępnione na stronie projektu INCAS.

Projekt INCAS ma na celu ułatwienie uczestnictwa w międzynarodowych praktykach zawodowych osobom uczącym się, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, uczniom szkół drugiej szansy / uczniom którzy nie ukończyli szkół w terminie. Wypracowane materiały edukacyjne są kierowane do tych młodych ludzi, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy na co dzień potrafią obsługiwać podstawowe aplikacje i korzystać z zasobów Internetowych.

Maria do Céu Gomes

AE2O

Lider IO1