Rozwiń swoje umiejętności!

Wstęp

Znasz ich?

Co Łączy: Zuckerberga, Einsteina i Jobsa? Bezprecedensowy sukces. I jeszcze jedno: mieli złe oceny, albo nie mieli żadnego stopnia naukowego ☺

Te przykłady pokazują, że oceny szkolne niewiele mówią o tym, co dana osoba może faktycznie osiągnąć. Dlatego właśnie państwa w Europie zgodziły się, że istotnym jest określenie czym są kompetencje. Kompetencje lepiej opisują to, co dana osoba jest w stanie zrobić niż oceny szkolne.

O kluczowych kompetencjach dowiesz się po zapoznaniu się z treścią tego modułu.

Pod koniec tego modułu będziesz wiedział:

  • więcej o ośmiu kluczowych kompetencjach uzgodnionych przez państwa UE
  • jak lepiej analizować oferty pracy, ponieważ wymóg kompetencji jest “ukryty” w ofertach pracy
  • jakie kompetencje są szczególnie wymagane i promowane w ramach praktyk zagranicznych