Mobility Quality System

Wstępna faza przygotowań

1. Dowiedz się jak finansować międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Pokaż szczegóły

2. Wspieraj uczniów w poszukiwaniu odpowiednich praktyk zawodowych zgodnych z ich potrzebami

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Pokaż szczegóły

3. Przygotuj uczniów na miedzyanrodowe praktyki zawodowe

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Pokaż szczegóły

Przygotowanie

4. Określ czas trwania praktyk

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Ustal czas trwania praktyk ( w tym datę rozpoczęcia i zakończenia) z organizacją goszczącą i przedstawicielami organizacji wysyłającej

Pokaż szczegóły

5. Potwierdzenie danych uczniów

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Potwierdzenie liczby uczniów i charakteru praktyk zawodowych

Pokaż szczegóły

6. Uzupełnij protokół ustaleń

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Wypełnij protokół ustaleń i wyślij go do partnerów

Pokaż szczegóły

7. Przedstaw możliwości

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Zaprezentuj możliwości uczniom i przyjmij zgłoszenia (termin 2 tygodni).

Pokaż szczegóły

8. Zaproszenie do składania wniosków przez pracowników

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Zaproszenie do składania podań przez pracowników, którzy będą towarzyszyć uczniom podczas mobilności

Pokaż szczegóły

9. Lista uczniów ubiegających się o przyjęcie na praktyki

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Sporządź listę wyselekcjonowanych kandydatów

Pokaż szczegóły

10. Wykonywanie kompletu zadań

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani uczestniczą w kolejnym etapie selekcji

Pokaż szczegóły

11. Informowanie, rozprowadzanie i gromadzenie dokumentów

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Poinformowanie wybranych kandydatów (listownie) i rozdanie dokumentów, które uczniowie muszą wypełnić.

Pokaż szczegóły

12. Przekazanie danych do partnerów

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Przekazanie CV i listów motywacyjnych do organizacji partnerskich organizujących praktyki (którzy podzielą się nimi z organizatorami praktyk)

Pokaż szczegóły

13. Wybór opiekunów praktyk

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Zdecyduj o personelu towarzyszącym

Pokaż szczegóły

14. Wybór opcji podróży/zakwaterowania

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Zbadanie opcji podróży i zakwaterowania

Pokaż szczegóły

15. Wypełnij dokumenty

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Uzupełnij wszystkie istotne dokumenty I zadbaj by były opatrzone odpowiednim podpisem

Pokaż szczegóły

16. Składanie wniosków o dofinansowanie

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Składanie wniosków o dofinansowanie

Pokaż szczegóły

17. Rezerwacja biletów i zakwaterowania

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Z pewnością już znalazłeś najlepszą opcję podróży i zakwaterowanie.

Pokaż szczegóły

18. Uzgodnienie efektów uczenia się

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: + +

Uzgodnienie efektów uczenia się uczniów

Pokaż szczegóły

19. Sporządzanie Porozumień o programie zajęć i Wykazów osiągnięć

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Przygotuj Porozumienia o programie zajęć i Certyfikaty Europass-Mobilność

Pokaż szczegóły

20. Wypełnione umowy o dofinansowanie

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: + +

Studenci i pracownicy towarzyszący muszą podpisać umowy o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Pokaż szczegóły

21. Przeprowadzenie cyklu spotkań nauki języka i kultury kraju, gdzie będą realizowane praktyki

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Zrealizuj sesję językową i kulturową

Pokaż szczegóły

22. Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni: +

Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów- przekazanie najważniejszych informacji dotyczących mobilności

Pokaż szczegóły

Realizacja praktyk

23. Aplikacja podróżna/rozkłady jazdy

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Upewnij się, że uczestnicy posiadają informacje o lokalnym transporcie publicznym, mapę, rozkłady jazdy itp. Poinformuj uczestników, że istnieją aplikacje podróżne związane z lokalnym transportem publicznym ( podaj użyteczne przykłady)

24. Aplikacja/mapa lokalizacyjna

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Zapewnij uczestnikom informacje o lokalnej okolicy wraz z mapą. Upewnij się, że uczestnicy znają przydatne aplikacje, takie jak Google maps, i mają do nich dostęp.

Pokaż szczegóły

25. Karta identyfikacyjna/informacyjna

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Zapewnij studentom kartę identyfikacyjną, która zawiera ich imię i nazwisko oraz nazwę uczelni, z której pochodzą, a także ważne informacje kontaktowe dla studenta: organizacja przyjmująca, pracodawca, zakwaterowanie i służby ratownicze.

26. Informacje dotyczące różnic kulturowych, zwyczajów lokalnych

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Uświadomienie uczestnikom takich informacji, jak różne godziny otwarcia restauracji, odpowiednie miejsca do spotkań towarzyskich i spożywania posiłków, różnice w ruchu drogowym itp.

Pokaż szczegóły

27. Praktyka zawodowa

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Upewnij się, że uczestnicy wiedzą, czego oczekuje się od nich podczas praktyki: do kogo mogą się zwrócić po wsparcie; wiedzą co bedzie poddane ocenie podczas praktyk.

Pokaż szczegóły

Ewaluacja

28. Ocena efektów praktyk

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Uczniowie mogą otrzymać różne narzędzia do oceny swoich doświadczeń, zarówno podczas mobilności, jak i po jej zakończeniu.

Pokaż szczegóły

29. Ocena dokonana przez tutora/opiekuna praktyk

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Nauczyciel towarzyszący będzie również oceniał pracę uczniów bazując na treści porozumienia o programie zajęć http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1 oraz wykorzystując ocenę śródokresową i końcową.

Pokaż szczegóły

30. Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia praktyk

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Uczcij osiągnięcia uczestników praktyk poprzez ceremonię wręczenia nagród/certyfikatów.

Pokaż szczegóły

31. Promocja i upowszechnianie

Przewidywany czas trwania: 1-2 tygodni

Włączeni:

Mobilność powinna być promowana i informacje o niej rozpowszechniane przez cały czas trwania projektu; można to osiągnąć poprzez wydarzenia, informacje prasowe i media społecznościowe. Przydatne jest również wyznaczenie ambasadorów praktyk.

Pokaż szczegóły