Mobility Showcase Database


Katalog organizacji oferujących praktyki zawodowe (w tym szkół drugiej szansy SCE)

Baza danych akredytowanych partnerów oferujących możliwość odbycia praktyk zawodowych. Jest ona specjalnie zaprojektowana do użytku przez uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, gdy szukają praktyki zawodowej w innym kraju. Znalezienie odpowiedniego miejsca pracy jest bardziej skuteczne, jeśli opiekunowie/trenerzy i nauczyciele współpracują z “pośrednikami (Gatekeepers)” przed nawiązaniem kontaktu z organizatorami praktyk. Z niektórymi przedsiębiorstwami można jednak kontaktować się bezpośrednio (jeśli jest to wskazane).

Organizacje pierszego kontaktu “Gatekeeper”

Organizacje pierwszego kontaktu są zazwyczaj organizatorami kształcenia drugiej szansy w kraju goszczącym i znają specyficzne potrzeby osób uczących się. Posiadają oni wiedzę na temat lokalnego rynku pracy i mają dobre relacje z lokalnymi przedsiębiorstwami. Gatekeeper nawiąże kontakt z preferowanym pracodawcą w Twoim imieniu i może również zapewnić bieżące wsparcie dla Twoich uczniów. “Gatekeeper “często zapewnia praktyki zawodowe w ramach własnej organizacji, ponieważ niektóre z nich organizują kształcenie zawodowe.

Jak korzystać z Katalogu (uczniowie)

 1. Przeczytaj “Poradnik Step by Step” Rozdział 1 ( dot. jak wybrać praktykę zawodową)
 2. Kliknij na “Katalog”, aby się otworzył. Pokaże się lista “Gatekeepers”
 3. Pole rozwijane “wybierz” jest szybką drogą do znalezienia kraju/sektora/stanowiska pracy
 4. Kliknij “czytaj więcej”, aby otworzyć katalog, który pokaże więcej informacji o sektorach, miejscach pracy, przedsiębiorstwach
 5. Wybierz kraj i sektor z bazy danych
 6. Przeczytaj mini przewodnik po kraju (Country mini guide)
 7. Przeczytaj informacje o firmie/przedsiębiorstwie dostępne na podanej stronie internetowej
 8. Poproś opiekuna o kontakt z “Gatekeeperem” lub przedsiębiorstwem
 9. Przeczytaj “Poradnik step by step”, rozdziały :2,3,4

Jak korzystać z Katalogu (organizatorzy praktyk)

 1. Przeczytaj “Poradnik step by step” Rozdział 1,2
 2. Kliknij na “Katalog”, aby go otworzyć. Pokaże się “Gatekeepers”.
 3. Pole rozwijane “wybierz” jest szybką drogą do znalezienia kraju/sektora/stanowiska pracy
 4. Kliknij “czytaj więcej”, aby otworzyć katalog, który pokaże więcej informacji o sektorach, miejscach pracy, przedsiębiorstwach
 5. Wspieraj uczniów w wyborze kraju i sektora w bazie danych oraz w wyszukiwaniu stron internetowych przedsiębiorstw
 6. Skontaktuj sie z “Gatekeeper” lub przedsiębiorstwem w imieniu ucznia
 7. Przeczytaj “ Poradnik step by step” rozdział 3,4.

Te miniprzewodniki są skierowane do uczniów wyjeżdżajacych na praktykę i mają na celu pomóc młodym ludziom w zdobyciu wiedzy na temat kraju, w którym będą mieszkać i pracować podczas mobilności. Zawierają one krótkie omówienie klimatu, geografii, kultury, transportu i interesujących miejsc w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Portugalii i Włoszech.


Poradniki mają dwie grupy docelowe:

 • młodzi ludzie, którzy będą uczestniczyć w mobilności
 • organizatorzy (trenerzy/nauczyciele), którzy będą przygotowywać młodych ludzi do mobilności.

Celem poradników jest promowanie mobilności w ramach praktyk zawodowych poprzez dostarczanie informacji wspierających.

Rozdziały dla uczniów zawierają informacje o tym, jak znaleźć staż zawodowy, jak przygotować się do stażu, jak przetrwać staż i jak wykorzystać swoje doświadczenie po zakończeniu stażu.

Rozdziały dla organizatorów obejmują tematykę: jak rekrutować staże zawodowe, jak zachęcić uczniów do udziału w mobilności w ramach stażu zawodowego, jak wspierać uczniów podczas stażu zawodowego oraz jak zatwierdzać wyniki stażu zawodowego.