Mobility Toolbox

IO1 SCE Mobility Toolbox to zbiór podstawowych narzędzi i szablonów do wykorzystania podczas organizacji/realizacji zagranicznych praktyk zawodowych (fazy: przygotowanie wstępne; przygotowanie; wdrożenie i ocena) i jest dostępny na platformie internetowej INCAS. Zestawy narzędzi SCE Mobility Toolkit zawierają narzędzia pochodzące z kilku źródeł i zostały opracowane przez partnerów projektu INCAS w celu zwiększenia ich użyteczności i dostępności. Rezultat IO1 zawiera co najmniej dziesięć narzędzi dla każdego etapu realizacji praktyk, Łącznie ponad 30 narzędzi mających zastosowanie przy realizacji zagranicznych praktyk zawodowych.

Przygotowania wstępne

Narzędzia mające zastosowanie w fazie wstępnych przygotowań
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Historia mojego życia
 • Piramida potrzeb Masłowa, pretekst (narzędzie) motywowania do mobilności
 • Podstawowe szkolenie zawodowe – staż w pełnym wymiarze godzin w publicznych lub prywatnych miejscach pracy.
 • PRZYSTANEK PRACA

Przygotowania

Narzędzia mające zastosowanie w fazie przygotowań
 • Dokumentowanie pracy i zapisywanie informacji
 • List motywacyjny
 • Oczekiwania – obawy - wkład
 • Podręcznik mobilności ucznia - Część 1
 • Sesja Informacyjna
 • Sesja językowo-kulturoznawcza

Realizacja

Narzędzia mające zastosowanie podczas realizacji praktyk
 • Analiza RYZYKA
 • Foto-książka
 • Kodeks postępowania
 • Kontrola mobilności
 • Mapa miasta dla uczestników praktyk
 • Narzędzie do dokonywania autorefleksji
 • Narzędzie do planowania pracy
 • Podręcznik mobilności ucznia – część 2
 • Praktyki w ramach program ERASMUS +
 • Przewodnik po integracji młodzieży podczas praktyk zagranicznych

Ocena

Narzędzia mające zastosowanie w fazie oceny praktyk
 • 8 kompetencji kluczowych
 • Ambasador ds. Mobilności – Uczenie się od siebie nawzajem
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Dziennik Praktyk
 • Ocena śród – i końcowo semestralna
 • Podręcznik Mobilności Ucznia - Część 3
 • Rezultaty mobilności studentów
 • Ścieżka aktywności sensorycznej
 • Skala ocen
 • Wpisy na szkolnej stronie internetowej
 • Wzrost umiejętności życiowych przy wykorzystaniu aplikacji na telefon