Mobility Toolbox

The IO1 SCE Mobility Toolbox is a collection of the essential tools and templates to be used in the four phases of an international work placement (pre-preparation; preparation; implementation and evaluation) and it is available via online INCAS platform. These SCE Mobility Toolkits comprise tools from several sources and were reworked by Incas partners to a higher level of usability and accessibility. A minimum of ten tools for each stage were integrated in the toolbox, leading to a minimum total of thirty essentials to be made available online for international work placements.

Przygotowania wstępne

Tools used during the initial stage
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Historia mojego życia
 • Piramida potrzeb Masłowa, pretekst (narzędzie) motywowania do mobilności
 • Podstawowe szkolenie zawodowe – staż w pełnym wymiarze godzin w publicznych lub prywatnych miejscach pracy.
 • PRZYSTANEK PRACA

Przygotowania

Tools used for mobility preparation
 • Dokumentowanie pracy i zapisywanie informacji
 • List motywacyjny
 • Oczekiwania – obawy - wkład
 • Podręcznik mobilności ucznia - Część 1
 • Sesja Informacyjna
 • Sesja językowo-kulturoznawcza

Realizacja

Tools used during the mobility
 • Analiza RYZYKA
 • Foto-książka
 • Kodeks postępowania
 • Kontrola mobilności
 • Mapa miasta dla uczestników praktyk
 • Narzędzie do dokonywania autorefleksji
 • Narzędzie do planowania pracy
 • Podręcznik mobilności ucznia – część 2
 • Praktyki w ramach program ERASMUS +
 • Przewodnik po integracji młodzieży podczas praktyk zagranicznych

Ocena

Tools used in the evaluation phase
 • 8 kompetencji kluczowych
 • Ambasador ds. Mobilności – Uczenie się od siebie nawzajem
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Dziennik Praktyk
 • Ocena śród – i końcowo semestralna
 • Podręcznik Mobilności Ucznia - Część 3
 • Rezultaty mobilności studentów
 • Ścieżka aktywności sensorycznej
 • Skala ocen
 • Wpisy na szkolnej stronie internetowej
 • Wzrost umiejętności życiowych przy wykorzystaniu aplikacji na telefon