Progresul la Contribuțiile Intelectuale

AE2O, liderul IO1, a prezentat în TM2 Sopot, selecția a 30 de șabloane / resurse pentru fiecare etapă a mobilității, adunate de organizațiile din cadrul consorțiului. Partenerii au folosit un șablon creat de liderul IO1 pentru a face descrierea acestor instrumente. AE2O le-a selectat pe cele care au reprezentat cele mai bune practici și care ar putea fi transferabile la nivel internațional, accesibile și ușor de înțeles – o abordare coordonată a etapelor de pregătire, implementare și evaluare a mobilității bazate pe muncă.

Partenerii au sugerat o împărțire a etapei de pregătire în două părți, deoarece există o muncă lungă de făcut cu tinerii, pentru a-i pregăti pentru mobilitate. De asemenea, s-a propus ca șablonul să fie reproiectat, astfel încât să includă noi criterii.

Partenerii trebuie acum să completeze șabloane cu informații suplimentare, ținând cont de faptul că acesta va fi apoi încărcat pe site-ul INCAS de către liderul IO2.

Proiectul INCAS își propune să faciliteze mobilitățile de învățare bazate pe muncă pentru tinerii dezavantajați si defavorizați, ce participă la educația de A doua șansă, punând aceste resurse la dispoziția tinerilor adulți defavorizați și dezamăgiți, într-un mod mai captivant, care să răspundă nevoilor tinerilor care sunt foarte familiarizați cu aplicațiile mobile. & instrumente on-line.

Maria do Céu Gomes

AE2O

Lider IO1