INCAS-projektet

Ökad effekt av utlandspraktiker

Forskning har visat att deltagande i utlandspraktik, med upplevelsen av att bo och arbeta i ett annat land leder till ökade möjligheter till anställning. Eurobarometern för utlandspraktik uttrycker att 59% av de  utan arbete som sökt sig utomlands hittat ett arbete inom 12 månader. Att delta i en  internationell praktik är dock en större utmaning för gruppen utsatta ungdomar, där mindre än 8% deltar.

INCAS riktar sig till specifikt till denna grupp Med “utsatta ungdomar” menas personer  i åldern 18-30 år som står inför flera hinder för social och ekonomisk integration. De positiva effekterna med praktiker på  internationella arbetsplatser kan visa sig dramatiska- vittnesmål från en KA1-deltagare vid Doncaster College i Storbritannien  beskrev upplevelsen som ”livsförändrande”.

 INCAS riktar sig mot en triangel av aktörer – elever, lärare/utbildare och mentorer på arbetsplatser och syftar till att förbättra kvaliteten på praktiker genom att skräddarsy befintliga resurser, metoder, system och verktyg för de individuella behoven hos de deltagande utsatta ungdomarna.

De utvalda, beprövade metoderna utvecklas på ett mer engagerande och praktiskt sätt och ger:

SCE Verktygslådor

befintliga verktyg och resurser anpassade till 2000-talets tekniska färdigheter hos elever, lärare/utbildare, arbetsplatsmentorer

SCE Kvalitetssystem

befintliga verktyg och resurser anpassade till 2000-talets tekniska färdigheter hos elever, lärare/utbildare, arbetsplatsmentorer

E-inlärningsmaterial

för elever, lärare/utbildare och arbetsplatsmentorer för att stödja internationell praktik

SCE Showcase-databas

för elever, lärare/utbildare och arbetsplatsmentorer för att stödja internationell praktik

INCAS praktik-app

mobilapp för fortlöpande dokumentation, uppföljning och utvärdering

Partnerskap

doncaster_logo-min

DN-collegegrupp

WBK_Logo-min

WBKLN-MG

cesie-logo-min

CESIE

CKU_LOGO-min

Centrum Kształcenia Ustawicznego

LogoE2C-min

European Association of Cities of Second Chance Schools

NDA Romania Logo

Asociata Noi de asemena

Logo_AE2O-min

AE2O

logo_DANMAR-min

Danmar Computers

EPPSi

European Partnerships Promoting Social Inclusion

Nyheter

Det tredje transnationella mötet för Incas-projektet ägde rum den 24 och 25 oktober 2019 i stadshuset i Matosinhos. Representanter från
Det andra partnermötet för företrädarna för det internationella INCAS-projektet är över! Projektet genomförs av partners från England, Irland, Italien, Polen,
AE2O, ledande partner för IO1, presenterade i TM2 i Sopot, valet av 30 mallar/resurser för varje steg av en utomlandspraktik,