Framsteg i IO1

AE2O, ledande partner för IO1, presenterade i TM2 i Sopot, valet av 30 mallar/resurser för varje steg av en utomlandspraktik, samlade av organisationerna inom konsortiet. Alla partners har använt en mall som skapats av IO1-ledaren för att beskriva dessa verktyg. AE2O har valt de som representerar bästa beprövad erfarenhet och som kan vara internationellt överförbara, tillgängliga och begripliga – ett samordnat tillvägagångssätt för förberedelser, genomförande och utvärdering av arbetsbaserad utomlandspraktik.

Projektets partners har föreslagit en uppdelning av förberedelsestadiet i två delar, eftersom det finns ett långt arbete att göra med ungdomar för att förbereda dem för sin resa. Det föreslogs också att mallen skulle omformas för att också inkludera nya kriterier.

Projektets partners  måste nu fylla i mallar med ytterligare information, med syfta att denna sedan laddas upp till INCAS-webbplatsen av IO2-ledaren.

INCAS-projektet syftar till att underlätta arbetsbaserad inlärningspraktik för missgynnade unga elever genom att delta i Second Chance-utbildning samt genom att göra dessa resurser tillgängliga för missgynnade och utsatta unga vuxna. Detta ska göras på ett mer engagerande sätt som ser till behoven hos unga människor som är mycket bekanta med mobilappar & digitala verktyg.

Maria do Céu Gomes

AE2O

IO1-ledare