INCAS – det andra internationella projektmötet

Det andra partnermötet för företrädarna för det internationella INCAS-projektet är över! Projektet genomförs av partners från England, Irland, Italien, Polen, Portugal och Rumänien. Projektpartners träffades den 6 och 7 juni 2019 i Sopot (Polen). Den här gången deltog representanter från Second Chance Schools från Frankrike och Sverige i vårt team.

Deltagarna fick möjlighet att dela sin yrkeserfarenhet, vilket hjälpte till vid utvecklingen av projektresultat. Projektgruppen arbetade intensivt med att färdigställa verktyget som ska användas i det preliminära, implementerings- och utvärderingsfasen av internationella arbetsplatser.

Mötet var en möjlighet att utbyta erfarenheter, idéer för ytterligare projektsamarbete. Projektgruppen från CKU Sopot organiserade besök i Gdańsk. Det fruktbara mötet gav gruppen styrka att fortsätta det intensiva arbetet!

Vi ser fram emot nästa möte i oktober, den här gången i Portugal.

IO1 SCE Mobility Toolbox är en samling viktiga verktyg och mallar som ska användas i de fyra faserna av en internationell arbetsplats (förberedelse, förberedelse, implementering och utvärdering) och den är tillgänglig via den online INCAS-plattformen. Dessa SCE Mobility Toolkits innehåller verktyg från flera källor och omarbetades av Incas-partners till en högre användbarhets- och tillgänglighetsnivå. Minst tio verktyg för varje steg integrerades i verktygslådan, vilket ledde till att minst 30 viktiga saker skulle göras tillgängliga online för internationella arbetsplatser.