INCAS-projektet – Det tredje transnationella mötet i Matosinhos

Det tredje transnationella mötet för Incas-projektet ägde rum den 24 och 25 oktober 2019 i stadshuset i Matosinhos. Representanter från alla projektets deltagare och partners deltog och även E2C-företrädare, eftersom E2C-styrelsemötet och generalförsamlingen ägde rum samma dagar i Matosinhos stadshus.

På den första dagen gav Maria do Céu Gomes från AE2O en översikt över IO1 SCE Mobility Toolbox-statusen och informerade om att alla översättningar måste slutföras i slutet av oktober. Därefter presenterade Maciej Markowicz från Danmar Computers e-plattformen.

Därefter presenterade Linda Sykes från Doncaster College en översikt av IO2 SCE Mobility Quality System Report. Det hänvisades till vikten av att integrera de tio principerna i den europeiska kvalitetsstadgan i de internationella praktikerna och behovet av att se till att INCAS QA-systemet anpassas till dessa. Det noterades att Danmar Computers och Doncaster College har arbetat tillsammans för att utveckla QA-ramverket. Partners ombads att utvärdera IO2 mot de kvalitetskriterier som anges i kvalitetsplanen.

Innan mötet avslutades berättade alla partners om de sätt de hittills spridit information om projektet till fler parter,  både internt i sina organisationer och externt.

På mötets andra dag presenterade Nick Rudkin från Doncaster College ett förslag till struktur för IO2-flödesschemat medan Isabel Jakubowska och Anna Dukowska från CKU introducerade IO3:s  e-lärandematerial, vilket förklarar dess uppdelning i 9 tematiska områden som behöver utvecklas och översättas. De demonstrerade sin idé att använda en bilanalogi. (“Min karriär”[My CAReer]. T.ex. bränslet är resan. sidospeglar är GPS. Bensinstationen är “motiveringsstationen”). Genom att klicka på olika delar av bilen öppnar eleverna resurser för att hjälpa dem att nå sina mål. De visade att denna applikation också kan användas i mobiltelefoner.

Det var ett fantastiskt möte där deltagarna återigen fick möjlighet att visa det arbete de hade utvecklat för att uppnå projektets mål.

Under den sista dagen erbjöd AE2O en lunch för alla INCAS-deltagare och några E2C-representanter i Second Chance School of Matosinhos. Det var ett fantastiskt besök med både gemytlighet och matprovning.

Hoppas att alla uppskattade sin vistelse i Matosinhos!