Utveckla viktiga kompetenser!

Introduktion

Känner du till dem?

Vad har Zuckerberg, Einstein och Jobb gemensamt? Otrolig framgång. Och en sak till: de hade antingen medelmåttiga eller dåliga betyg eller ingen examen alls.

Dessa exempel visar att skolbetyg inte nödvändigtvis säger så mycket om vad en person faktiskt kan uppnå. Det är därför länderna i Europa har kommit överens om att beskriva kompetenser. Kompetenser beskriver bättre vad en person kan göra än betyg.

Du lär dig mer om dessa kompetenser på dessa sidor. Din uthållighet krävs verkligen på vissa ställen.

I slutet av denna modul kommer du att lära dig

  • mer om de åtta viktiga kompetenser som länderna i EU har enats om och vad de innebär
  • att analysera jobbannonser bättre eftersom kraven på kompetens är “dold”
  • vilka kompetenser som särskilt krävs och främjas vid en utomlandspraktik