Mobility Quality System

Inledande förberedelser

1. Lära sig hur finansiering av en Erasmus + -praktik fungerar

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Show details

2. Hjälp eleverna att fatta beslut om sin mobilitet och yrke

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Show details

Förberedelser

4. Kom överens om datum

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Kom överens om datum med partners och kollegor

Show details

5. Bekräfta deltagare i mobiliteten

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Bekräfta antal elever och yrkesområden med partners

Show details

6. Färdigställ MOU ( Memorandum of understanding )

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Färdigställ MOU och skicka till partners

Show details

7. Förbered presentation för presumtiva elever

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Presentera erbjudandet för eleverna och låt dem komma med sin ansökan ( 2 veckors deadline)

Show details

8. Bjud in personal att ansöka

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Bjud in personal att ansöka som medföljande på mobiliteten.

Show details

9. Lista elevernas ansökningar

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Short List Student Applicants

Show details

10. Färdigställ aktivitet för urval

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Elever på "listan" färdigställer aktivitet enligt ovan

Show details

11. Samla in och distribuera dokumenten i aktiviteten

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Informera utvalda elever och dela ut de dokument som eleverna behöver komplettera

Show details

12. Spridning och distribution av data till partners

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Sprid CV:n etc till partners

Show details

13. Utse medföljande personal - kandidater

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Urval medföljande personal

Show details

14. Utforska resor och boende etc

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Fördjupad undersökning angående resor o boende etc.

Show details

15. Kmoplettera processen hos din organisation

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Slutför ansökan inklusive riskbedömning och vidarebefordra deltagarens medicinska information till Hälsa & säkerhet

Show details

16. Ekonomi och budget

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Färdigställ budget

Show details

17. Resor och boende

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Boka resor och boende

Show details

18. Komma överens om lärandemål

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: + +

Kom överens med elever och lärare om elevens lärandemål för vistelsen

Show details

19. Lärandemål och "bevis" om tuveckling

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Färdigställ dokument såsom Lärandemål,Europass mm och sänd till partners

Show details

20. Färdigställande av avtal om finansiering (mot NA)

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: + +

Elever och medföljande signerar finansieringsavtal mm

Show details

21. Ge elever språkliga och kulturella förberedelser

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Håll lektioner om språk och kultur ( Elevens loggbok påbörjas )

Show details

22. Förbered info för Föräldrar/Vårdnadshavare

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved: +

Håll föreläsning för föräldrar/vårdnadshavare

Show details

Genomförande

23. Tidtabeller/ Appar för lokalresor

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Säkerställ att elever och medföljande får/har info om loklatransporter etc.

24. Kartor/Turistinformationsbroschyrer

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Säkerställ att elever och medföljande får/har kartor och att de kan använda appar såsom Google maps etc

Show details

25. Information om Identitet etc

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Färdigställ en ID-handling för studenterna som anger deras namn och skolan de kommer från samt viktig kontaktinformation för studenten: såsom värdorganisation, arbetsgivare, adress till boendet och räddningstjänstetc

26. Social och kulturell information

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Ge deltafgarna information om olika tider när restauranger har öppet mm, lämpliga ställen att umgås på, skillnader i trafikmiljön mm.

Show details

27. På Praktiken

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Se till att deltagarna vet vad som förväntas av dem på arbetsplatsen: vem de ska gå till med sin frågor osv., Kom överens om bedömning och uppföjning samt dokumentation.

Show details

Utvärdering

28. Elevers utvärdering

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Eleverna ska få olika hjälpmedel för att utvärdera sin upplevelse, både under och i slutet av mobiliteten

Show details

29. Medföjande personals utvärdering

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Medföljande personal ska också fortlöpande utvärdera eleverna med särskild tonvikt på lärandemålen : se länken http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1

Show details

30. Ceremoni efter avslutad mobilitet , efter hemkomst

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Ceremoni för att fira elevernas framgångar och urtveckling med prisutdelning

Show details

31. Spridning av erfarenheter - marknadsföring av projektresultat

Uppskattad tidsåtgång : 1-2 veckor

Involved:

Mobilitetserfarenheter bör spridas genom hela projektet, detta kan uppnås genom evenemang, pressmeddelanden och sociala medier. Det kan också vara bra att utse ambassadörer för mobiliteten

Show details