Mobility Toolbox

The IO1 SCE Mobility Toolbox is a collection of the essential tools and templates to be used in the four phases of an international work placement (pre-preparation; preparation; implementation and evaluation) and it is available via online INCAS platform. These SCE Mobility Toolkits comprise tools from several sources and were reworked by Incas partners to a higher level of usability and accessibility. A minimum of ten tools for each stage were integrated in the toolbox, leading to a minimum total of thirty essentials to be made available online for international work placements.

Före förberedelse

Tools used during the initial stage
 • Berättelsen om mitt liv
 • Grundläggande yrkesutbildning - heltidsarbete på offentliga eller privata arbetsplatser
 • JOBBSTATION
 • Karriärrådgivning i skolan
 • Maslows behovspyramid, ett påskott (verktyg) för självmotivering för praktik

Förberedelse

Tools used for mobility preparation
 • Deltagares arbete och informationsinhämtning
 • Förväntningar – rädslor - medverkan
 • Informationssession
 • Lärarhandbok för praktik - Del 1
 • Motivationsbrev
 • Språk- och kultursession

Genomförande

Tools used during the mobility
 • Arbetsplan
 • ERASMUS + Arbetsplats
 • Fotobok
 • Guide för ungdomsintegration i en praktik utomlands
 • Lärarhandbok för praktik - Del 2
 • Risk analys
 • Självreflektionsverktyg
 • Stadskarta för ungdomar
 • Uppföljning av praktik
 • Uppförandekod

Utvärdering

Tools used in the evaluation phase
 • 8 Nyckelkompetenser
 • Elev loggbok
 • Elevens effekt av praktiken
 • Förbättra livskunskaperna med hjälp av mobiltelefonapplikationer i en praktiksituation
 • Halvtids- och slututvärdering
 • Inlägg på skolans webbplats
 • Lärarhandbok för praktik - del 3
 • Praktikambassadör - Peer to peer-undervisning
 • Prisutdelning
 • Sensorial path activity
 • Utvärderingsskalan