Mobility Toolbox

IO1 SCE Mobility Toolbox är en samling av viktiga verktyg och mallar som ska användas i de fyra faserna av en internationell arbetsplatsplacering (förförberedelse, förberedelse, implementering och utvärdering) och den är tillgänglig online via INCAS-plattformen. Dessa SCE Mobility Toolkits innehåller verktyg från flera källor som har omarbetats av Incas-partners till en högre användbarhets- och tillgänglighetsnivå. Minst tio verktyg för varje steg integrerades i verktygslådan, vilket ledde till att minst 30 viktiga saker skulle göras tillgängliga online för internationella praktiker.

Före förberedelse

Verktyg som används under det inledande stadiet
 • Berättelsen om mitt liv
 • Grundläggande yrkesutbildning - heltidsarbete på offentliga eller privata arbetsplatser
 • JOBBSTATION
 • Karriärrådgivning i skolan
 • Maslows behovspyramid, ett påskott (verktyg) för självmotivering för praktik

Förberedelse

Verktyg som används för förberedelse av praktiken
 • Deltagares arbete och informationsinhämtning
 • Förväntningar – rädslor - medverkan
 • Informationssession
 • Lärarhandbok för praktik - Del 1
 • Motivationsbrev
 • Språk- och kultursession

Genomförande

Verktyg som används under praktiken
 • Arbetsplan
 • ERASMUS + Arbetsplats
 • Fotobok
 • Guide för ungdomsintegration i en praktik utomlands
 • Lärarhandbok för praktik - Del 2
 • Risk analys
 • Självreflektionsverktyg
 • Stadskarta för ungdomar
 • Uppföljning av praktik
 • Uppförandekod

Utvärdering

Verktyg som används i utvärderingsstadiet
 • 8 Nyckelkompetenser
 • Elev loggbok
 • Elevens effekt av praktiken
 • Förbättra livskunskaperna med hjälp av mobiltelefonapplikationer i en praktiksituation
 • Halvtids- och slututvärdering
 • Inlägg på skolans webbplats
 • Lärarhandbok för praktik - del 3
 • Praktikambassadör - Peer to peer-undervisning
 • Prisutdelning
 • Sensorial path activity
 • Utvärderingsskalan