DN-collegegrupp

Doncaster College är en av de största högskolorna för vidareutbildning och högre studier i South Yorkshire och erbjuder utbildning för nästan 9000 studenter. Doncaster Colleges Waterfront-campus öppnade i september 2006 och gav studenterna tillgång till några av de bästa utbildningsanläggningarna i landet. The Hub erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar på den toppmoderna webbplatsen.

År 2017 slogs Doncaster College samman med North Lindsey College, Scunthorpe och bildade DN Colleges Group, med totalt 13.400 studenter.

Båda högskolorna erbjuder ett brett utbud av yrkes- och utbildningsprogram som sträcker sig från yrkesutbildningar på grundnivå till doktorsexamen med betydande expertis inom lärlingsplatser och yrkesprogram.

EPPSI

EPPSi är en privat, ideell organisation som arbetar brett  för att genom utbildning främja social integration. Detta  genom olika  europeiska strategiska partnerskap. EPPSi är baserat i Irland men arbetar över hela Europa med koppling till Storbritannien, Spanien, Portugal, Sverige, Tyskland, Grekland, Cypern, Italien, Rumänien, Polen, Ungern, Tjeckien, Danmark och Frankrike.

EPPSi specialiserar sig på vuxen-, ungdoms- och yrkesutbildning, för samman organisationer, yrkesverksamma och elever för att samarbeta, för att dela erfarenheter, för att  utveckla och förbättra undervisnings- och inlärningsupplevelsen för individer. Detta genom ett tväreuropeiskt nätverk av universitet, yrkeshögskolor, Second Chance-skolor och utbildningsleverantörer. EPPSi är också specialiserat på att utveckla medborgarskap, anställbarhet, språkkunskaper, livskunskaper och sociala färdigheter genom formellt och informellt lärande.

Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein – Dep. Mönchengladbach

Weiterbildungskolleg Mönchengladbach grundades som en offentlig skola 1965. Detta var en tid då tysk politik försökte förbättra utbildningsmöjligheter för ungdomar och vuxna. Fram till 1975 erbjöds endast kvällskurser för arbetande vuxna. Detta förändrades när många unga blev arbetslösa under 1970-talets  ekonomiska kris. Sedan dess har Weiterbildungskollegs gradvis blivit Second Chance-skolor, som leder ungdomar till sin examen.

På Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein-avdelningen i Mönchengladbach arbetar i dag femton lärare och en socialarbetare huvudsakligen med ungdomar och unga vuxna som inte lyckades under de första tio åren av skolan och ungdomar som har flytt eller invandrat från hela världen.

CESIE

CESIE är en icke-statlig organisation, grundad 2001, inspirerad av den italienska sociologen Danilo Dolcis (1924-1997) arbete och teorier. CESIE bidrar till aktivt deltagande av människor, civila samhällen och institutioner genom genomförande av projekt inom olika tematiska områden. Detta för att främja tillväxt och utveckling samtidigt som mångfald gällande etik och mänsklig utveckling värderas högt.

Vårt UPPDRAG är att främja tillväxt genom innovativa och deltagande utbildningsmetoder.

Våra mål:

  • Att förbättra livslång utbildning i Europa genom gränsöverskridande projekt som involverar lokalsamhällen
  • Att främja hållbar utveckling av närliggande regioner och sedan bortom dem genom utbildning
  • Att främja framsteg och innovation inom högre utbildning och forskning
  • Att verka för lärande och utbyte för människor i alla åldrar, över gränser och sektorer
  • Att stimulera lokal tillväxt genom att anpassa internationella goda exempel och metoder

Som ett europeiskt centrum för studier och innovation syftar organisationen till att främja forskning och utveckling för att öka och förbättra framtidsinriktade innovationsprocesser på utbildnings-, sociala, ekonomiska och kulturella områden. CESIE verkar för tvärgående organisationer som samarbetar inom heterogena fält och sektorer.

Centrum för vidareutbildning

Centrum för vidareutbildning Sopot, Polen (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie) är ett offentligt yrkesutbildnings- och vuxenutbildningscenter för studenter i åldrarna 18+ upp till över 80 år. CKU Sopot erbjuder både behörighetsgivande och informell utbildning. Det tillhandahåller tjänster för olika målgrupper: ungdomar, vuxna, seniorer, lärare, arbetslösa, elever som hoppat av skolan, funktionsnedsatta, offer för våld, m. fl.. Årligen tillhandahåller centret utbildning för cirka 1200 personer.

Inom organisationen finns: Third Age University; Sopot lärarutbildningscenter; Internationellt projektteam; Förening: ‘Labor-Education-Health’, Practice Company och Office of regional consultant for education and professional development.

European Association of Cities

European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools är en internationell nätverksorganisation inom undervisning eller som gör det möjligt för ungdomar utan formella kompetenser och  kvalifikationer att få tillgång till utbildning eller arbetsmarknaden.

Organisationen är en oberoende och ideell och grundades i Heerlen (Nederländerna) den 4 juni 1999.

E2C är det enda europeiska nätverket som endast behandlar Second Chance-utbildning. De arbetar hårt för att upprätta specialprogram för utsatta ungdomar i hela Europa som lämnar den vanliga utbildningen utan framgång. Vi är engagerade i att öppna nya dörrar för dem så att de kan hitta ett jobb och ett sätt att leva självständigt. Europeiska kommissionen bjuder in våra experter i arbetsgrupper och utfrågningar, eftersom det finns mycket att lära av Second Chance-utbildningar.

NDA Romania Logo

Asociata Noi de asemena

Organisationen “Noi de Asemenea” (NDA) är en aktiv ideell icke-statlig organisation som i mer än 20 år arbetat med missgynnade barn i skolmiljön och i familjer. NDA: s personal omfattar främst lärare, psykologer och ingenjörer, men vi har samarbeten med yrkesgrupper inom det medicinska området, lokala utbildningsinstitutioner, entreprenörer och företag inom media.

Några av våra medlemmar samordnade europeiska projekt inom Second Chance-utbildning eller arbetade i regionala team för lanserandet av NEET, under Erasmus + -programmet. De flesta av NDA-personalen var stödmottagare av LLP-programmet som Comenius individual mobility, Comenius multilateral partnership eller involverade i studiebesök utomlands.

Uppdrag:

Främja de bästa metoderna för livslångt lärande genom samarbete i europeiska projekt

Mål:

  • Att främja europeiska värden och livslångt lärande för lika möjligheter för missgynnade och utsatta grupper.
  • Rådgivning, vägledning och utbildning för ungdomar i syfte  att öka sina livskunskaper och sociala,  yrkesmässiga, tekniska och kommunikativa färdigheter.
  • Öka livskvaliteten och främja aktivt åldrande genom effektivt samarbete och kommunikation mellan generationerna.
  • Att hjälpa lågutbildade studenter slutföra grundskolan och underlätta för dem att hitta ett jobb enligt deras kompetenser.

Mer information: http://www.ndaromania.ro
Kontakt: ndaproject@yahoo.com

AE2O – Associação para a Educação de Segunda Oportunidade

AE2O är en icke-vinstdrivande, icke-statlig organisation, vars mål är att främja Second Chance-utbildning, som särskilt arbetar med utsatta ungdomar med låg utbildning, arbetslösa och de med hög risk för socialt utanförskap. Dess huvudverksamhet är Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos, ett pilotprojekt som startade 2008, den enda Second Chance-skolan i landet och en medlem i det europeiska nätverket av Second Chance-skolor (E2C-Europe).

Matosinhos Second Chance School riktar sig mot 15- till 25-åringar som har hoppat av skolan utan fullständig grundskoleutbildning på grund av sociala och emotionella svårigheter som hindrar deras fortsatta engagemang i formell utbildning. I tio år har de  arbetat på ett mycket alternativt sätt och erbjuder unga “drop-outs” en ny lärandeupplevelse enligt ett holistiskt, pedagogiskt synsätt. Eleverna utvecklar sina egna individuella utvecklingsplaner, som kombinerar personliga och sociala såväl som yrkes-, konstnärs-, skolfärdigheter. Skolan erbjuder en positiv miljö och en konstbaserad läroplan som lockar till närvaro och uppmuntrar lärande hos deltagarna.

AE2O arbetar aktivt för att Portugal ska upprätta en nationell politik för att minska tidiga avhopp från skolan. Samtidigt sker det  uppmuntrande lokala initiativ över hela landet och det finns  ett nationellt nätverk av institutioner och initiativ för Second Chance-utbildning, E2O Portugal.

AE2O är en ackrediterad utbildningsleverantör, certifierad av den nationella myndigheten DGERT. Under många år har AE2O organiserat och deltagit i många internationella projekt (ungdomsutbyten och evenemang, seminarier, utbildningar, nätverksaktiviteter) som erbjuder ungdomar, personal och andra vuxna möjligheter till personlig, professionell och social utveckling.

Danmar Computers

Danmar Computers LLC är ett privat företag som arbetar inom informationsteknik och erbjuder yrkesutbildning inom detta område. Danmar har lång erfarenhet av att utveckla moderna webb- och mobilapplikationer som används för utbildningsändamål. Danmar har också stor erfarenhet av att genomföra europeiska projekt inom vilka företagets FoU-personal bedriver forskning och förbereder utbildningar skräddarsydda för olika elevers behov. Under 15 år har Danmar framgångsrikt genomfört över 50 projekt inom Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress och nyligen Erasmus +.

I många av dessa projekt var Danmar ansvarig för att utforma och samordna spridningsstrategier. Danmar Computers är utvecklare och leverantör av AdminProject (adminproject.eu), online-systemet för hantering av europeiska projekt. Alla företagets aktiviteter baseras på ett brett och väletablerat nätverk för samarbete, både på nationell och internationell nivå. De nationella nätverken inkluderar utbildnings- och rådgivningsinstitutioner, universitet, skolor, icke-statliga organisationer samt företag inom den privata sektorn. Internationella nätverk inkluderar partner med olika profiler som kommer från alla EU-länder. Danmar Computers uppdrag är att främja livslång utbildning och säkerställa lika tillgång till utbildning för alla med användning av modern teknik.